آزمون های جامع تالیفی ویژه آزمون اجرا معماری

بدون دیدگاه

فراموش نکنید که بیشتر از 90 درصد منابع آزمون نظارت و اجرا معماری یکسان هست و آزمون های جامع معماران جوان برای نظارت و اجرا سوالات متفاوت طراحی کرده و توصیه می شود که هر سه آزمون نظارت و آزمون اجرا را خریداری کنید تا بتونید تست بیشتری را تجربه کنید و با دیدگاه های طراحان سوال بیشتر آشنا شوید

توجه کنید که همانند آزمون های جامع تالیفی نظارت هر مرحله را می بایست جداگانه خریداری کنید اما اگر تمایل دارید که هر سه مرحله آزمون جامع خریداری کنید مشمول تخفیف می شوید که می بایست روی لینک آخری کنید کنید.

آزمون جامع تالیفی مرحله اول اجرا معماری: 50 هزارتومان

500,000 ریال – خرید

آزمون جامع تالیفی مرحله دوم اجرا معماری: 50 هزارتومان

500,000 ریال – خرید

آزمون جامع تالیفی مرحله سوم اجرا معماری: 50 هزارتومان

500,000 ریال – خرید

خرید هر سه آزمون جامع تالیفی اجرا معماری 120 هزارتومان

1,200,000 ریال – خرید

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.